Studio Bothnia #3

Under lördagskvällen den 4 augusti sändes det tredje avsnittet av Studio Bothnia. Medverkade gjorde Robert Eklund, Simon Holmqvist och Bo Nilsson. I programmet kläcktes bland annat idén om att be Putin sända valobservatörer till Sverige, med tanke på den överhängande risken för valsabotage. Man pratade även om den lyckade aktivitet som hållits i Boden under dagen, med informationsspridning inför valet, och många trevliga samtal med bodensarna. Man får även veta hur man kan komma över ett eget, av Bo Nilsson, signerat exemplar av valtidningen.